OM KALMAR MANSKÖR

 

Om manskörssång (enl Wikipedia)

I Norden är manskören en tradition som härstammar från början av 1800-talet, och som växte fram bland studenterna vid Uppsala universitet, och något senare vid Lunds universitet, under skandinavismens och nationalromantikens tidevarv. Begynnelsen brukar anges till den 24 oktober år 1808 när uppsalastudenterna offentligt sjöng sången Under Svea banér för första gången.

Omkring 1830 kan man säga att det börjar finnas manskörer i organiserad form. Manskörssången spred sig också snabbt utanför studentstäderna. Tidigt under 1800-talet sjöng man inom föreningslivet i manskör; inom de olika ordenssällskapen, inom skarpskytterörelsen, dvs föregångaren till hemvärnet, och senare under seklet inom nykterhetsrörelsen, hembygdsrörelsen och fackföreningsrörelsen. Den svenska manskörssången organiserades på nationell nivå genom grundandet av Svenska Sångarförbundet år 1909, men olika regionala förbund hade på flera håll bildats redan under slutet av 1800-talet.

Om Kalmar Manskör

Kalmar Manskör bildades 1905 och hör därmed till de äldre aktiva körerna i Sverige. Första konserten hölls i Domkyrkan i Kalmar, man betalade 50 öre i inträde och kyrkan var nästan fullsatt.

Idag består kören av cirka 20 sångare med stor spridning i ålder. Sång i manskör har en särskild klang och vi tror att just blandningen av unga fräscha och äldre mogna röster ger det bästa resultatet.

 

 
 
 
 © Kalmar Manskör 2010